Eğitim

BİO-REGENERATİF TERAPİ KONSEPTİ

Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak, senelerdir belirli bir Konsept geliştirme hedefi ile planlı bir şekilde düzenlediğimiz uluslararası enstitü programları (OMT, OSTEOPATİ, KPM, FİZYOLOJİ)  bünyesinde, ana temellerden birisi olan( PSİKO-NÖRO –İMMUNOLOJİ )PNİ Konseptini de sizlerle paylaşmaktan gururluyuz.

Tüm dünyada son senelerde Bütüncül yaklaşım çerçevesinde, hastalar ve sağlık kurumları uzmanlaşma ile daha kaliteli bilimsel tedaviler sunmaya başladılar. Bunlar KOMPLEX ve ya KOMPLEMENTER TERAPİ’ler diye adlandırmaktadır.

Bu konuda çok fazla tıp hekimi ve az sayıda Fizyoterapist çalışmaktadır. Kurum olarak ana hedefimiz, mesleki bilgi ve becerileri daha da ileri götürecek bilimsel terapiler ve kurumlarla çalışarak, Avrupa’da söz sahibi olmaktır.

Bütün bunları yaparken kendime ait bir konsept geliştirmek tek hedefimdi. Bu konsepti sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum: BİO-REGENERATİF TERAPİ KONSEPTİ.

Tüm bu kurslar, bu konseptin ana temel direklerinin bazılarını oluşturmaktadır.

Bu konuda dünyaca konularında ünlü araştırmacılar Max Zussman, Frans v.d.Berg, D.Oetmeir, Udo Wolf gibi insanların bu projeye destek vermeleri ayrıca beni mutlu etmektedir.

Sonuç olarak  BİO-REGENERATİF TERAPİ KONSEPTİ bünyesinde uzun senelerdir ayrı ayrı çalıştığımız tüm enstitü programları içinde PNİ’ de önemli bir yer tutmaktadır.

TÜM HEDEF, HERŞEY BİRYANA, HASTAYA; EFEKTİF –VERİMLİ-BİLİMSEL-EKONOMİK TEDAVİ sunmaktır. Hastalık yoktur, HASTA  vardır bilinciyle tüm meslektaşlarımıza saygılar sunarım.

Suat DÜLGER

6 + 4 =