Osteopatinin Hikayesi

Dr.Andrew Taylor Still (1828-1917) Osteopatinin kurucusudur dönemin klasik tıbbının yetersizliğinden dolayı kendi yöntemini geliştirmiştir. Kendi sistemi içerisindeki tanımladığı prensipler insan vücudunun fonksiyonlarına dayanmaktadır. Bunları tanımlarken doğadaki gözlemlerine, yaşanan kültürel çevreye ve tıbbi prensiplere odaklanmıştır. Sağlıklı bir organizma için: Dokulardaki kısıtlılık, dolaşımdaki kısıtlılıklar ve metabolizmadaki fonksiyon bozuklukları önemli olduğunu prensipleri ile tanımlamıştır.

Vücudumuzun otoregülasyon mekanizmaları sayesinde devamlı kendi kendini iyi etmek için inanılmaz bir çabası vardır. Eksik ve bozulmuş fonksiyonlar bu sistemide bozar. Terapist bu kısıtlılıkları tedavi ederek sistemi destekler. Still Kirksvill (USA) ilk okulunu kurar ve kısa sürede her yere dağılır. Günümüzde birçok ülkede Doktor ve Fizyoterapistlerin katıldığı Osteopati okulları mevcuttur. Eğitim 4-5 sene intervalli eğitimdir. Son 130 senede Osteopati anatomi temelli bütüncül bir sistemi savunur. Bütüncülden kasıt kendi individumu ve çevre ile komünikasyonunu içermektedir.

John Martin Littlejohn (1866-1954) osteopatide fizyolojik temelleri ön plana çıkarmıştır. Günümüzde Osteopati modern, bilimsel bir tıp alanı olarak emin adımlarla ilerlemektedir. Bu amaçta tedavideki etkinliklerini bilimsel çalışmalarla desteklemek en önemli hedeftir.

Günümüzde Cranio-sacral, Visseral ve Paryetal Osteopati diye adlandırmalar mevcuttur. Bu tanımlama Still’in bütüncül prensiplerine uymamaktadır. Still’in öğrencilerinden William Garner Sutherland (1873-1954 )Cranial Osteopatiyi tanımlamıştır. Bu sistem günümüz tıbbında en zor araştırılan bölümdür. Bu sistem bütüncüllük içerisinde yerini almalıdır. Tek başına bir sistem olarak ilerlememelidir. Bu anlamda Visseral Osteopati de tek başına sınıflandırılmak istenmektedir. Ancak uygulayıcılarında hemen algılayacağı gibi tüm sistemler birbirleri arasında ayrılmaz bir bütünlük içerisinde fonksiyonlarını yerine getirmektedirler. Fransız Osteopat Jean Pierre Barall Visseral Osteopatinin kurucularındandır.

12 + 10 =