Osteopati-OMT Eğitimi 2018-2019 Kayıtlarımız Devam Ediyor…

 

OSTEOPATİ-OMT EĞİTİMİ İSTANBUL – ANKARA VE İZMİR

 

Ortopedik Manuel Terapi (OMT) Tanımlaması

OMT nöro-muskulo-skeletal problemlerin tedavisi için fizyoterapi ve fizik tedavinin özelleşmiş bir alanıdır.

Klinik sonuçlara dayanan yüksek seviyede spesifik manuel teknikleri ve terapatik egzersiz yaklaşımlarını içeren, her hastayı kendine özgü bio-fiziko-sosyal çevre içinde mevcut bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirerek tedavi eden uzmandır.

Voted in at General Meeting in Cape Town,March 2004 İFOMT

 

Osteopati

Paryetal-Visseral-Cranial sistemleri bir bütünsellik felsefe anlayışı içinde inceleyen ve tedavi yaklaşımı gösteren teknikler bütünlüğüdür.

İki yönteme de baktığımızda OMT daha çok Nöromuskulo-skelatal problemlerin teşhis ve tedavisi alnında çok spesifiktir. Visseral ve cranial yöntemlere değinir, ancak eğitim sonrası öğrenilmesi konusunda tavsiyede bulunur ya da entegre eder. (Sadece Frans van den Berg grubu tarafından-Bkz KPM )

Osteopati ise Somato-visseral etkileşimleri, Cranial sistemi inceler ve tedavi eder. Felsefesi itibarı ile her yönteme açık bir bütünsellik görüşünü savunur. Nöro-Musculo-Skeletal sistem problemlerinin daha çok refleks mekanizmalarından kaynaklandığı görüşünü savunur, tedavilerinde uzun kol manipülasyonlarını (Rotasyon komponentli HVLA manipülasyonları) kullanır. Bu yöntemler reflex akut kısıtlılıklarda etkindir. Kronik strüktürel lezyonlarda (Patolojik CROSS LİNK) mobilizasyon önerir ve bu konuda eğitimli terapistlere yönlendirir.

Ayrıca segmental stabilizasyon, self spesifik manipulatif egzersiz, tıbbi rehabilitasyon antrenmanı gibi OMT’ ye özgü spesifik teknikleri içermez.

NEDEN BİRLEŞME OSTEOPATİ-OMT

Bir konseptin paryetal gücü ve diğer konseptin Visseral ve cranial gücü ve bütünselliğe açık olması Klinikte vaka üzerinde analiz ve tedavi etkinliğini müthiş artırmaktadır.

Böylelikle tıp alanında etkin yerini daha kolay alacak ve biz terapistlere yüksek seviye beceri kazandıracaktır.

Yaklaşık 20 sene den beri OSTEOPATİ-OMT-KPM-PNİ enstitüleri ve değerli hocaları ile çalışmaktayız. Hedefimiz bunların tümünü hasta üzerinde değerlendirebilen ve uygulayabilen hasta odaklı bir BÜTÜNSEL yaklaşım içeren çatıda birleştirmekti.

Bunu yaparken de her konseptin etkin ve bilimsel yönü ağırlıklı tekniklerini günümüz tıbbi değerler içerisinde değerlendirip onları vaka üzerinde bir yaklaşıma oturtmak etkin olmayanları ise dışarıda bırakmaktı.

Bu anlamda özellikle Frans van den Berg ve Ralf Oetmeier ile son 5 senedir bizim bu fikrimiz ve planımız üzerinde yoğun mesai harcadık.

Maalesef konseptler her yeni gelişen fikirde önce korkup ret ettiler. Ancak her yeni bir fikir tartışılırsa zaman içinde doğru kendiliğinden oluşur. Bu sistemi kongrelerimizi planlarken yeni konseptimiz düşüncesinde yaptık ve grupları bir araya getirdik. Böylece kongrelerimiz ilk lansman yerleri oldu. Tüm enstitüler ve dışarıdan katılan diğer branş hekimleri bir arada fikir alışverişinde bulundular. Bu süreç bildiğiniz gibi artarak devam etti.

Ülkemizde de tamamlayıcı tıbbın ön plana çıktığı bu günlerde geriye düşmemek için ortamın uygun olduğunu gördük ve OSTEOPATİ VE OMT enstitüleri ile birleşme kararı aldık.

Böylece eğitmenlerimiz arasına OMT ve BİYOLOJİK TIP alnında önde gelen Frans van den Berg, Daniel Schulz, Ralf Oetmeier gibi eğitmenler katılmıştır.

Sonuç olarak uzun süren çalışmalarımız sonucu eğitim kalitemizi bir üst seviyeye taşıyarak ülkemiz ve dünya için örnek konsept oluşturma yolunda ilerliyoruz. Bunu yaparken de alanında söz sahibi olan uluslararası ve ulusal uzmanlarla ORTAK AKIL oluşturmaktan son derece mutluyuz.

İlk başlangıçta yeni Osteopati-Omt konseptini, eğitime devam edenlere ve mezun meslektaşlarımıza verilecektir.

Eylül ayında başlayacak olan Osteopati eğitimleri Osteopati-Omt Eğitimi- 2 diplomalı olarak başlayacaktır. (Kayıt ve detay bilgi için; 0549 315 85 83)

Önümüzdeki günlerde, değişik platformlarda görsel ve detay bilgi sizlere sunulacaktır.

Bu yeni yayınlanacak olan BİO-REGENERATİF TERAPİ KONSEPTİ’nin ana ayağını OMT VE OSTEOPATİ oluşturacaktır.

Bu günlere gelirken sizlerinde desteği ile kopyalayan değil üreten ortak akıl oluşturan bir okul olmaktan mutluyuz.

Hepinize teşekkürlerimizi sunuyorum

Suat DÜLGER

www.aktiffiziktedavi.com
www.osteopatiturkiye.com
www.omtturkiye.com
info@aktiffiziktedavi.com
aktifsaglikliyasam@gmail.com
0549 315 85 83

OSTEOPATİ – OMT CURRICULUM

Osteopati – Omt Eğitim Programı ve Konseptinin içeriği Aktif  Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne aittir . İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır .                                

Aktif Sağlıklı Yaşam Fizy.Hiz.Eğ.ve Org.Tic.Ltd.Şti

YENİ İFOMPT OMT EĞİTİM KRİTERLERİ ÖZETİ

FİZYOTERAPİSTLER İÇİN İFOMPT MANUEL TERAPİ EĞİTİM HEDEFLERİ

 • Clinical reasoning ve bulguların refleksiyonlarının öğrenilmesi
 • Evidence Based Medicine giriş
 • Bulguların ve Pratiğin standardize edilmiş yüksek tekniklerle uygulanması ve geliştirilmesi
 • OMT içinde pedogojik öğrenme teorilerinin eğitimi
 • Öğrenme stratejilerinin eğitime katılması –E-learning
 • Bilimsel çalışma (en az 150 saat) .Bilimsel makalelerin değerlendirilmesi, kitaplar ve kontravers bilgilerin karşılaştırılması, tartışılması vb.
 • İlerki dönemlerdeki Mentor uygulamalarına terapistlerin hazırlanması
 • Klinik,biyolojiktıp,davranış biliminin öğrenilmesi
 • Klinik diagnoza giden becerinin öğrenilerek fizyoterapatik teşhisin oluşturması
 • Bulgu ve tedavi seçeneklerinin klinik menerjerliği-değerlendirilmesi
 • Nöro-Musculo-Skeletal sistemin bulgularının ve tedavisinin ağırlıklı olarak öğrenilmesi
 • Uygun retestlerin seçilmesi ve uygulanması
 • Güvenilirlik testlerinin öğrenilmesi
 • Hastaya kendisinin uygulayacağı test – tedaviler için uygun öğrenme ve uygulama steratejilerinin geliştirilmesi
 • Periferik eklem ve Vertebral Kolumna tedavilerinde spesifik mobilizasyon yöntemlerinin öğretilmesi
 • Periferik eklem ve Vertebral Kolumna tedavilerinde spesifik manipulasyonlarının yöntemlerinin öğretilmesi
 • Differansiyel Diagnoz : OMT nin sınırları ve olanakları
 • Fizyoterapi takımı içinde uyumlu çalışma ve diğer tıp branşları ile kooopersyonun öğrenilmesi
 • Holistik düşüncenin öğrenilmesi
 • Bir Mentor Eğitmen gözetiminde (en az 150 saat) hasta üzerinde birebir süpervizyon eğitimi
 • En az 200 ders saati teorik ve pratik ders (seminer grupları sunumları,literatür,tartışma,vaka analizleri vs.)
 • Hasta demonstrasyonları (mentor eğitmen gözetiminde)

EĞİTMENLERİN HEDEFLERİ

 • İFOMT kriterlerine uyma ve üyelik
 • Pedagojik eğitim alma
 • Düzenli olarak bilimsel anlamda kendini geliştirme (İFOMT kriterleri içerisinde)
 • Kursların içeriğinin düzenli olarak değerlendirilmesi
 • Mentor eğitme –Öğrenme stratejileri geliştirme

 

SINAV VE SINAV MODALİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ –UYGULANMASI
 • TEORİ : yazılı sınav; vaka analizi;seminer prezantasyonu
 • PRATİK: Hasta ve denekler üzerinde klinik muayene,tedavi,retest
 • PRATİK: denekler üzerinde pratık muayene ve tedavilerin stratejilerinin demonstrasyonu
OMT – OSTEOPATİ EĞİTMENLERİ

• Suat Dülger, Pt, Omt, Kpm, Ost, Pnİ
• Özge Kayalar Dülger, Fzt, Ost, Pnİ
• Oktay Çağlar, Fzt, Ost, OMT
• Aycan Güçlü Sözmen, Fzt,Ost, Pni
• Erol ÖZTÜRK, Fzt, Ost.
• Dilek TAMAN, Fzt, Ost.
• Gülsen TAŞDEMİR Fzt, Ost, Pni, Kpm
• Özcan BONCUKÇU, Fzt, Ost.
• Frans van den Berg, Pt, Omt, Ost, Kpm.
• Udo Wolf, Pt, Omt,
• Daniel Schulz, Pt, Omt, Kpm, Ost
• Plippe Misslin, D.O
• Werner Langer, D.O.
• Plippe Richter, D.O.
• Wim Hermanns, D.O.
• Peter Vethaert, D.O.
• Andreas Maassen, D.O.
• Dietmar Müller, Arzt.
• Jean Pierre Lehr, D.O.
• Eric Hebgen, D.O.
• Thomas Kuschel, D.O.
• Ralf Notarius (Bachlor PT-Osteopath D.O.M.R.O)
• Diğer 35’e yakın yurt dışı eğitmen kadromuz

 

 

EĞİTMENLERİMİZİN  KİTAPLARI ;

 

12 + 5 =