Osteopati Nedir?

Duyan ve Hisseden Eller…

Osteopati Amerika’da 100 sene önce uygulanmasına başlanan çağdaş, modern bir bütünlük içeren terapi sistemidir. Vücudumuzun fonksiyonlarını temel alan ve tedavi eden yöntemler bütünüdür.

Osteopat vücuttaki her türlü dokuda tonus artışlarını ve fonksiyon bozukluklarını tespit ederek hastanın iyileşmesini sağlar. Yani sadece semptomatik değil sebebe yönelik tedavi eder.
Osteopat,  hastalıkları oluşturan nedenleri ortadan kaldırır. Dr. Andrew Taylor Still 19.yy’da bu tedavi sistemini tanımlamıştır. Klasik tıbbın olanaklarının yetersizliğini görmüş yeni bir bütünlük amacı güden bir tedavi sistemini tanımlamıştır. İnsan vücudunun bütün strüktürlerinin normale dönmesi- sirkülasyon ve metabolizmanın tekrardan düzenlenmesi, bu sayede vücudun kendi otoregülasyon sistemini aktif hale getirerek vücudun iyileşmesini sağlamak temeli üzerine kuruludur.

Still, Amerika’da bir okul açmış ve kısa zamanda tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Bugün tüm Avrupa’da bir çok okul olup, buralarda fizyoterapist ve doktorlar 5 sene eğitim aldıktan sonra Osteopat olarak mezun olmaktadırlar.

Visseral

Osteopatinin bir bölümüdür. Visseral Osteopati iç organlar ve etraflarındaki anatomik strüktürlerin hareket kısıtlılıklarının muayene ve tedavisini içermektedir. Organlar kendi aralarında bağ dokusu ile bağlıdırlar ve çoğu periton tarafından çevrelenmektedir. Bu sistem içerisinde hem çevre organlara karşı hem de kendilerine ait bir ritimsel hareketleri mevcuttur.

Bu hareketler, hem iç hem de dış etkenler  (Postür bozuklukları,Skarlar,Enflamasyonlar..) tarafından etkilenerek organlarda fonksiyon bozukluklarına yol açmaktadırlar. Uzun vadede tedavi edilmediğinde, dokular arası yapışıklıklar ve kronik aşırı yüklenme sendromları oluşabilmektedir.(Mesane, Böbrek pitozları, Menstruasyon problemleri, İnkontinans vb.) Bu hareketler tecrübeli bir Osteopat tarafından hissedilebilmekte ve soft mobilizasyonlarla tedavi edilmektedir. Bu sayede organın vitalitesi ve kas iskelet sistemi ile olan iç balansı düzenlenerek otoregülasyon mekanizmasının daha iyi çalışması sağlanır.

Paryetal

Osteopatinin bir bölümüdür. Bu sistemde Eklemler, kaslar, Tendonlar, Fasyaların hareket kısıtlılıkları muayene ve tedavi edilirler.

Kas iskelet sistemi insan vücudunun destek ve hareketinden sorumlu bölümüdür. Kemikler, Omurga ve eklemler ve bant aparatları bu sistemin parçalarıdırlar. Kas sistemi ise kaslar, tendonlar ve fasyaları içermektedir. Fasyalar tüm sistemleri sararak aralarında kesintisiz bir bağ kurarlar. Tüm bu sistem sinir sistemi ile birlikte çalışır. Aşırı ve yanlış, yetersiz yükleme bu yapılar arasındaki denge ve fonksiyonları bozabilir. Paryetal sistem içerisinde tüm bu yapılar tedavi edilebilmektedirler.

Osteopat bu sistemleri ve yapılarının işleyişi hakkında yeterli bilgisi sayesinde semptom (çoğu zaman problemin görüldüğü yer ile sebep aynı yer değildir) ve ana etkeni değişik osteopatik yöntemlerle bulabilme becerisine sahiptir.

Tedavide Kas-Enerji Teknikleri, Spesifik Manipülasyon ve Mobilizasyonlar, Fasya teknikleri kullanılmaktadır. Paryetal Osteopati sayesinde eklemlerde ki hareket kısıtlılıkları, kaslarda ki tonus artışları, doku yapışıklıkları mobilize edilerek ağrısız ve vital fonksiyonları iyi çalışan bir doku rejenerasyonu sağlanmış olur.

Cranial

Osteopatinin bir bölümüdür. Cranio sacral Sistemde Cranial kemiklerin küçük ince hareketleri, Sacrumun hareketleri ve bunlara ait dokuların hareketlerinin muayene-tedavisini içerir. Cranial sistem bu sistem içerisinde sirküle eden sıvıların serbest halde harekete katılmasına yardımcıdır.

Cerebro-Spinal sıvının (Liquor) organizma içindeki anlamı

Liquor beyin dokusunun gelişimi ve fonksiyonu açısında önemlidir. Beyne ve sinirlere besin maddelerini ulaştırır.

Cranial Osteopati teorisinde solunum ve kalp ritmi dışında vücudumuza özgü farklı ritimlerinde olduğunun kabul edilmesidir. Liquor ve sıvıların ritmi. Bu ince rezonans ritimler, sıvılar üzerinden çevre dokulara iletilmektedirler. Osteopatlar bu ritimleri palpe ederek teşhise destek olarak değerlendirir. Bu ritimdeki değişiklikler hormonel sistem, İmmun sistem, Solunum ve Sinir sistemi ise yakından ilişkilidir.

Cranio-Sacral Sistemdeki bozukluklar Migren, Sırt ağrıları, İmmun sistem zayıflıkları vb. bozukluklarla kendini gösterebilmektedir. Tedavide değişik dokulara hafif bası ve gerilim uyarısı verilerek, doğal iyileşme uyarılmaktadır.

 

 

10 + 14 =