MANUEL TERAPİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME- Suat Dülger

Tüm meslektaşlarıma güzel günler  geçirmeleri dileğimle…..

MANUEL TERAPİ ve ORTOPEDİK MANUEL TERAPİST nedir ve kimler bu eğitimlerden yararlanabilirler?

Bu eğitimlerin dünya standartları hakkında bilgi aktarmak istedik.Bu bilgiler OMT okulu olarak üyesi olduğumuz İFOMPT (Enternasyonal ortopedik manuel fizyoterapist federasyonu) (WCPT nin alt grubu üyesidir) eğitim kriterleridir.

Öncelikle Manuel Fizyoterapist Tanımlamasına birdefa daha dikkatinizi çekmek istiyorum….

MANUEL FİZYOTERAPİST

Ortopedik Manuel Terapi (OMT) Tanımlaması

OMT nöro-muskulo-skeletal problemlerin tedavisi için fizyoterapi ve fizik tedavinin özelleşmiş bir alanıdır.

Klinik sonuçlara dayanan yüksek seviyede spesifik manuel teknikleri ve terapatik egzersiz yaklaşımlarını içeren ,her hastayı kendine özgü biofizikososyal çevre içinde mevcut bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirerek tedavi eden uzmandır.

Voted in at General Meeting in Cape Town,March 2004 İFOMT ( yeni adıyla İFOMPT )

 

EĞİTİM STANDARTLARI NEDİR ?

1200 ders saati postgradual eğitimdir.Eğitimde anatomi,Biomekani,Fizyoloji,Bilimsel Çalışma-Litaretür değerlendirme,Ortopedi,Romatoloji,Nöroloji,Pataloji;radyoloji,Diş,psikoloji gb. Konularda ileri derece eğitim sunulmaktadır. (bkz. www.ifomt.org/ifomt/about/Standarts).

Eğitim İki aşamada gerçekleşmektedir.

1.Dönem sonu teorik ve pratik vaka sınavı OMT1 (600 ders saati)

2.Dönem manipulasyon  ve pataloji ağırlıklı olup yine teorik ve pratik sınav  yapılmaktadır.Ayrıca her katılımcı DİPLOMA ALMAK İÇİN BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA yapmak zorundadır.Bu çalışmayı sunmayan katılımcı OMT DİPLOMASI alamamaktadır.

NOT:Egitim sürecinde her katılımcı her dönem en az 4 hafta hasta stajı yapmak zorundadır

 

KİMLER BU EĞİTİMDEN YARARLANABİLİRLER:

Uzmanlık eğitimi olduğu için sadece fizyoterapist ve doktorlar bu eğitimden yararlanabilirler.(WHO ve WCPT bu eğitimlere 3500 ders saati anatomi ve fizyoloji vs. Eğitim alanlarda diye tanımlamıştır.)Bu kriterleri bu iki meslek grubu yerine getirmektedir.

EĞİTİM AŞAMASI NASIL OLUYOR:

Öncelikle bu konuda Fizyoterapi okullarında temel dersler verilmektedir.(konusunda yetkin kişiler tarafından) .Bundan sonra bizimde bildiğimiz Maitland,Kaltenborn.Mc.Kenzii ,Mulligan gb.Konseptlerde mobilizasyon ve manipulasyon konusunda uzmanlık eğitimleri verilmektedir.

Bunlar ortalama 260 ders saati temel eğitim verir ve sonunda Mobilizasyon SERTİFİKASI verirler.Ancak bu eğitimden sonra Manipulasyon eğitimi başlar.(yk.Bknz.).

İlk sene bu öğrenilen bilgiler dahada detaylandırılır.(Fizyoloji,pataloji,labaratuar bulguları ,pedagoji,psikoloji vs.)Terapist differansiyal diagnoz ve değerlendirme öğrenir ve konularında uzman eğitmenler tarafından takip edilirler.

İkinci senede ise HVLA tekniklerini uzman gözetiminde öğrenirler.

Yazılı ve Hasta üzerindeki pratik sınavını bir uzman jüri önünde sunar.

 

Ancak diploma alırsa MANUEL TERAPİST Ünvanını kullanmayı hak eder.

 

TÜRKİYEDEKİ DURUM NEDİR?

Yaklaşık 20 senedir temel eğitim alan yüzlerce meslektaşımız vardır.Bunlar 260 ders saati eğitimi çoğu tamamlamıştır ve bu sene SERTİFİKA  sınavına gireceklerdir.Bu konuda farklı çalışarak hastalara ve devlet ekonomisine ileri derecede faydalı olmaktadırlar.Bu konuyuda etik kurallara uyarak yürütmüşlerdir. (Bu grubu  birçok farklı eğitmen ve enstitü bazında okul veya kurs olarak ders alanlar oluşturmaktadır-Mc Kenzii,Mulligan,Kaltenborn,Kpm, vs temel sertifika eğitimleri gb)

Son 2 senedirde ilk defa Kurumsal bazda dünyada önde gelen konusunda uzman eğitmenler tarafından 40 fizyoterapist meslektaşımız Uzmanlık eğitimlerinin sonuna yaklaşmışlar ve  ilk 20 kişi sınava gireceklerdir.

Bugün itibarı ile uluslararsı kriterlşerde Türkiyede 7 OMT mezunumuz vardır.

 

BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI ve YAPILMAKTADIR:

1-Temel Eğitim Alan meslektaşlarımıza uzman olmarı yolundaki çabalar olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır.Böylece konusunda uzman MT ler yetişecek ve eğitmen statüsü kazandırılacaktır.

2-Bu arkadaşlarımızda üniversiteler de Uzmanlık  proğramları açarak bu yolda mesleğimizi dahada ileri götüreceklerdir.Bu konuda görüşme ve bilgi aktarımları olmaktadır.

3-Bu konuda çalışan her meslektaşım birebir hasta ve sağlık gruplarında çalışarak bu konudaki önemi tedavi ederek göstermektedirler.(Ortalama hergün 60.000 hastaya ulaşılmaktadır.Bu rakam günümüzde daha yüksektir.

4-Bilimsel uluslararası kongreler yapılmakta böylece bilimsellik ön plana çıkarılmaktadır.

5-Ulusal ve Uluslararası akreditasyonlar konusunda ciddi ilerlemeler vardır.

6-Bu konuda  İstanbulda OMT derneği kurulmuştur ve TFD ile uyumlu Çalışmayı hedeflemektedir.

NE YAPILMALIDIR.:

Bu gibi durumları düzenlemek  ve etik kurallara dayalı ve saygılı bir meslek grubu olabilmek için öncelikle Meslek yasamızın ve Oda olabilecek bir dernek statümüzün olması gerekir.(mesleki etik standartlarda ancak o zaman yaptırım gücü olur.)

Mesleki yasamızın tüm bu eğitimlerin temeli olduğu unutulmamalıdır.

Bu yüzden bugün öncelikle TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİNE hepimizin önyargısız destek vermesi gerekmektedir.

Biz OMT derneği olarak bu yasal süreçte OMT ve Osteopati konusunda  ana derneğimize ne gb. Düzenleme ve öneriler yapılması konusunda görüşlerimizi bildirdik.

Bu konuda tek yetkili onlardır.Bizler onlara destek vermek zorundayız.

Çünkü bu gb. Uzmanlaşma konuları alt fizyoterapi basamaklarıdır ve meslek yasasından sonra düzenlenebilir.

Bunları yaparkende birbirimize saygı ve sevgi,hoşgörümüzüde eklersek verimli tartışma zemini oluşturmuş oluruz.

 

DERNEK  BU KONUDA NE YAPMIŞTIR:
Bu eğitimleri kontrol etmemiz için öneriler alarak Bilim Etik Kurulu oluşturmuş ve kurslar konusunda WCPT nin öngördüğü düzenlemeleri getirmeyi hedeflemektedirler.

Bu konuda önyargısız tüm meslektaşlarımın bir daha bu düzenlemeyi okumalı ve değerlendirmelidir.Bunlar tüm dünyada böyle düzenlenmiştir.

 

SONUÇ:

Tüm meslektaşlarımız özveri ve kendi kaynakları ile konularında değişik kişi ve gruplardan eğitim almaktadırlar.

Kendileri bu konuda özgürce eğitim alma hakları vardır ve kimse bunu eleştirmemelidir.

Ancak bu sadece Etik kurallara uyulduğu sürece doğrudur.Biz bunlara uymayı redediyoruz diyemeyiz.

Haksız ünvan kullanmamaya özen gösterilmelidir.Kişiler bu uzmanlıklar için çok emek sarfediyorlar.Sessizce bilimsel ve hasta bazında çalışırlarken,yasal konularda son derece aktifler.Bunlar çok çabuk gerçekleşmez.20 senedir insanlar bu konuda uğraş vermektedirler.Bunların meyvesi bu meslektaşlarımızın bilimselliğe olan inanç ve azmidir.

BU KONUDA SESSİZ KALMALARI ETİK KURALLAR GEREĞİDİR.ÇÜNKİ BU KURALLARI ZATEN TÜM TERAPİSTLERİN BİLDİKLERİNİ VARSAYMAKTADIRLAR.

Son Olarakta her kurs alan kişi ilgili terapiyi yetkin kişilerden ve okullardan alıyorsa uygulayabilirler ve mesleğimizi gelişimine büyük katkı sunabilirler.

Burada  kısaca değinmeye çalıştığım zor bir konuyu tüm meslektaşlarımla paylaşmak istedim.Bilgi isteyen  herkes TFD , OMT derneğinden yada İFOMT sitesinden alabilirler.

www.omtturkiye.com

www.ortopedikmanuelterapistlerdernegi.com

Tüm meslektaşlarııza güzel,sağlık dolu günler dileğimle …..

Suat Dülger,FZT.,OMT,Ost.

OMT TÜRKİYE

 YENİ İFOMPT OMT EĞİTİM KRİTERLERİ ÖZETİ

 FİZYOTERAPİSTLER İÇİN İFOMPT MANUEL TERAPİ EĞİTİM HEDEFLERİ

 • Clinical reasoning ve bulguların refleksiyonlarının öğrenilmesi
 • Evidence Based Medicine giriş
 • Bulguların ve Pratiğin standardize edilmiş yüksek tekniklerle uygulanması ve geliştirilmesi
 • OMT içinde pedogojik öğrenme teorilerinin eğitimi
 • Öğrenme stratejilerinin eğitime katılması –E-learning
 • Bilimsel çalışma (en az 150 saat) .Bilimsel makalelerin değerlendirilmesi,kitaplar ve kontravers bilgilerin karşılaştırılması ,tartışılması vb.
 • İlerki dönemlerdeki Mentor uygulamalarına terapistlerin hazırlanması
 • Klinik,biyolojiktıp,davranış biliminin öğrenilmesi
 • Klinik diagnoza giden becerinin öğrenilerek fizyoterapatik teşhisin oluşturması
 • Bulgu ve tedavi seçeneklerinin klinik menerjerliği-değerlendirilmesi
 • Nöro-Musculo-Skeletal sistemin bulgularının ve tedavisinin ağırlıklı olarak öğrenilmesi
 • Uygun retestlerin seçilmesi ve uygulanması
 • Güvenilirlik testlerinin öğrenilmesi
 • Hastaya kendisinin uygulayacağı test – tedaviler için uygun öğrenme ve uygulama steratejilerinin geliştirilmesi
 • Periferik eklem ve Vertebral Kolumna tedavilerinde spesifik mobilizasyon yöntemlerinin öğretilmesi
 • Periferik eklem ve Vertebral Kolumna tedavilerinde spesifik manipulasyonlarının yöntemlerinin öğretilmesi
 • Differansiyel Diagnoz : OMT nin sınırları ve olanakları
 • Fizyoterapi takımı içinde uyumlu çalışma ve diğer tıp branşları ile kooopersyonun öğrenilmesi
 • Holistik düşüncenin öğrenilmesi
 • Bir Mentor Eğitmen gözetiminde (en az 150 saat) hasta üzerinde birebir süpervizyon eğitimi
 • En az 200 ders saati teorik ve pratik ders (seminer grupları sunumları,literatür,tartışma,vaka analizleri vs.)
 • Hasta demonstrasyonları (mentor eğitmen gözetiminde)

EĞİTMENLERİN HEDEFLERİ

 • İFOMT kriterlerine uyma ve üyelik
 • Pedagojik eğitim alma
 • Düzenli olarak bilimsel anlamda kendini geliştirme (İFOMT kriterleri içerisinde)
 • Kursların içeriğinin düzenli olarak değerlendirilmesi
 • Mentor eğitme –Öğrenme stratejileri geliştirme

 

SINAV VE SINAV MODALİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ –UYGULANMASI

 • TEORİ : yazılı sınav; vaka analizi;seminer prezantasyonu
 • PRATİK: Hasta ve denekler üzerinde klinik muayene,tedavi,retest
 • PRATİK: denekler üzerinde pratık muayene ve tedavilerin stratejilerinin demonstrasyonu

 

 

Üye organizasyonların uyması gereken standartların detay içeriğini

www.ifompt.org  ve www.omtturkiye.com sayfasından okuyabilirsiniz.

 

Saygılarımla

Suat Dülger,PT,OMT,OST

13 + 10 =