IFOMPT Eğitim Kriterleri

FİZYOTERAPİSTLER İÇİN İFOMPT MANUEL TERAPİ EĞİTİM HEDEFLERİ

 • Clinical reasoning ve bulguların refleksiyonlarının öğrenilmesi
 • Evidence Based  Medicine giriş
 • Bulguların ve Pratiğin standardize edilmiş yüksek tekniklerle uygulanması ve geliştirilmesi
 • OMT içinde pedogojik öğrenme teorilerinin eğitimi
 • Öğrenme stratejilerinin eğitime katılması –E-learning
 • Bilimsel çalışma (en az 150 saat) .Bilimsel makalelerin değerlendirilmesi,kitaplar ve kontravers bilgilerin karşılaştırılması ,tartışılması vb.
 • İlerki dönemlerdeki Mentor uygulamalarına terapistlerin hazırlanması
 • Klinik,biyolojiktıp,davranış biliminin öğrenilmesi
 • Klinik diagnoza giden becerinin öğrenilerek fizyoterapatik teşhisin oluşturması
 • Bulgu ve tedavi seçeneklerinin klinik menerjerliği-değerlendirilmesi
 • Nöro-Musculo-Skeletal sistemin bulgularının ve tedavisinin ağırlıklı olarak öğrenilmesi
 • Uygun retestlerin seçilmesi ve uygulanması
 • Güvenilirlik testlerinin öğrenilmesi
 • Hastaya kendisinin uygulayacağı test – tedaviler için uygun öğrenme ve uygulama steratejilerinin geliştirilmesi
 • Periferik eklem ve Vertebral Kolumna tedavilerinde spesifik mobilizasyon yöntemlerinin öğretilmesi
 • Periferik eklem ve Vertebral Kolumna tedavilerinde spesifik manipulasyonlarının yöntemlerinin öğretilmesi
 • Differansiyel Diagnoz : OMT nin sınırları ve olanakları
 • Fizyoterapi takımı içinde uyumlu çalışma ve diğer tıp branşları ile kooopersyonun öğrenilmesi
 • Holistik düşüncenin öğrenilmesi
 • Bir Mentor Eğitmen gözetiminde (en az 150 saat) hasta üzerinde birebir süpervizyon eğitimi
 • En az 200 ders saati  teorik ve pratik ders (seminer grupları sunumları,literatür,tartışma,vaka analizleri vs.)
 • Hasta demonstrasyonları (mentor eğitmen gözetiminde)

7 + 11 =