Eğitim Değerlendirme Standartları

  1. Her dönem yazılı bir sınav  (OMT1 ve OMT2 döneminde tıbbi ve terpatik temelli)
  2. Pratik sınav   ( OMT1 ve OMT2  döneminde hasta muayene ve tedavisi)
  3. Bilimsel tezin sunumu (OMT 2 sonunda)
  4. Stajlar her dönem 2 hafta (hastalar üzerinde muayene ve tedavi stratejilerinin demonstrasyonu)

11 + 11 =