OMT Nedir?

Ortopedik Manuel Terapi (OMT) Eğitimi ve Tanımı 

OMT eğitimi WCPT –World Confedaration for Physical Therapy (www.wcpt.com) ve İFOMT –İnternational Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (www.ifompt.com) ‘nun öngördüğü kriterlerde postgraduat  ve üniversite bazında eğitim veren okullarda sadece Fizyoterapist ve Doktorlara verilmektedir. Avrupada mezunların büyük oranını Fizyoterapistlerden oluşturmaktadır.Sebebi hastaya seans olarak daha uzun süre ayırabilmekte ve manuel becerileri açısından zaten temel bir eğitimleri olması bir avantaj sağlamaktadır.

Amaç: Temel modern tıp bilimine saygılı,sorumlu,ilkeli terapistler yetiştirerek hastalara kaliteli bilimsel tedaviler sunmaktır.

Bu güncel terapi yaklaşımları devletin ve kişilerin sağlık harcamalarında büyük tasarruf sağlamaktadır.

Ortopedik Manuel Terapist  : 

OMT Nöro-Musculo-Skeletal problemlerin tedavisi için fizyoterapinin özelleşmiş bir alanıdır.

Klinik sonuçlara dayanan yüksek seviyede spesifik manuel teknikleri ve teröpatik egzersiz yaklaşımlarını içeren,her hastayı kendine özgü bio-fiziko-sosyal çevre içinde mevcut bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirerek tedavi eden uzmandır.

Voted in at General Meeting in Cape Town,March 2004

2 + 3 =