KESİN KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

PNİ EĞİTİMİ İLAN
BİYOLOJİK – FONKSİYONEL TERAPİ KONSEPTİ

Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak senelerdir belirli bir Konsept geliştirme hedefi ile planlı bir şekilde düzenlediğimiz uluslararası enstitü programları (OMT, OSTEOPATİ, KPM, FİZYOLOJİ) bünyesindeki ana temellerden birisi olan PSİKO-NÖRO-İMMUNOLOJİ (PNI) Konseptini de sizlerle paylaşmaktan gururluyuz.
Tüm dünyada son senelerde hastaların tedavilerinde bütüncül – komplementer tedavi yaklaşımları ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bunlar KOMPLEX veya KOMPLEMENTER TERAPİ’ler diye adlandırılmaktadır.
Bu konuda çok fazla tıp hekimi ve az sayıda fizyoterapist çalışmaktadır. Kurum olarak ana hedefimiz mesleki bilgi ve becerileri daha da ileri götürerek fizyoterapistlere daha güncel ve bilimsel terapiler sunmaktır.
Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak meslektaşlarımızla birlikte dünyadaki bu gelişimden şimdiden ön safhada yerimiz almak istiyoruz. Bu anlamda PNI içeriği ve bilimselliği ile son senelerde sağlık alanında ilk sıraya oturmuştur. Türkiye’de ilk defa Psiko-Nöro-Immunoloji eğitimini hekimlerin yanında fizyoterapistlere de açmış olmaktan son derece mutluyuz. Fizyoterapi tedavilerinin başarılı olmasının koşullarından biri olan beslenme-psikoloji-immunoloji etkileşimini anlamak ve uygulamak iyileşme sürecinin olmazsa olmaz değerlerindendir.
Hastaları ve hastalıkları daha komplex bir sistem içerisinde bulgulandırmak, bu bulguları bilimsel anlamda yorumlamak, biokimya ve epigenetik gelişim açısından değerlendirmek PNI eğitiminin bizlere kazandırdığı önemli bilgilerdir. Fizyoterapistler olarak bizler de bu alanda çalışabilmekte ve hastalara ve sosyal sigorta kurumlarına çok büyük faydalar sağlayabilmekteyiz. Bu açıdan Avrupa’nın bu alandaki en iyi eğitimcilerini ülkemize getirmekten son derece mutluyuz. Umuyoruz ki, Türkiye’de de hekimler yanında fizyoterapistler de bu alanda kendilerine dünyada olduğu gibi bir yer kazanırlar.

BİYOLOJİK – FONKSİYONEL TERAPİ KONSEPTİ
PNI TERAPİSTİ
Hastalıkları biyolojik – psikolojik – sosyal kompenetleri açısından inceleyen bozulmuş olan etki mekanizmalarını pozitif yönde değiştirerek hastanın rejenerasyonuna yönelik özel bir terapi formu, özel bir beslenme programını planlayan ve uygulayan terapisttir.
TÜM HEDEF: HER ŞEY BİR YANA HASTAYA
• Efektif
• Verimli
• Bilimsel
• Ekonomik
Tedavi sunmaktır.
Hastalık yoktur HASTA vardır bilinciyle tüm meslektaşlarımıza saygılar sunarım.
Eğitimin bitimindeki Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda PNI SERTİFİKASI verilecektir.
Eğitim Süresi : 9 x 4 Gün
Ders Saati : 09:00 -18:00
Eğitim Ücreti : 390 £ x 9 = 3.510 £ (KESİN KAYIT İÇİN ÖN ÖDEME 1.TAKSİT 390 £ DERSTEN ÖNCE
Telefon : 0549 315 85 83
Adres : Acıbadem Sarayardı Caddesi Fatih Sokak Alkan İşhanı 6/36
Acıbadem – Kadıköy – İstanbul
e-mail : info@aktiffiziktedavi.com / aktifsaglikliyasam@gmail.com
Web Adresleri: www.aktiffiziktedavi.com – www.bonusan.net

PNİ İSTANBUL 2019 – 2020 DERS TARİHLERİ
TARİHLER
07-08-09-10 Şubat / 2019
07-08-09-10 Mart / 2019
16-17-18-19. Mayıs / 2019
11-12-13-14. Temmuz/ 2019
19-20-21-22. Eylül / 2019
31. Ekim 01-02-03. Kasım / 2019
09-10-11-12. Ocak / 2020
12-13-14-15. Mart / 2020
04-05-06-07. Haziran / 2020

Saygılarımla,
Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi

KLİNİK ORYANTASYONLU PSİKO-NÖRO-İMMUNOLOJİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Sağlık ve Hastalık Konseptleri
• Beslenme fizyolojisinin temel prensipleri
• Beslenme fizyolojisinin spesifik temellleri
• Makro-ve Mikronutrientlerin kullanımı
• Homo sapiensin beslenmesi
• Besin, hareket, kültür ve psikolojik faktörlerin epigenetik yönden incelenmesi
• Hazım ve İmmunolojik organ Barsak
• PNİ ye genel giriş
• Endokrinoloji
• Homoöstaz – Allostaz Konseptleri
• Adaptasyon kapasitesi ve Stres toleransı
• Genetik, Epigenetik ve programlaması

Klinik PNİ de psikoloji: Kominikasyon prosesleri, Anamnez, Meta emosyonlar, Hipnoz dili, Nörolojik Öğrenme Modelleri, Ek Muayeneler

• Sağlık ve Hastalık bağlamında neocortex
• Hipoxi – Sters – Reaksiyon
• Sağlıkta serbest ve işe bağlı etkenler
• The art of communication Subjektif deneyim
• Linguistik metamodel ve hipnotik dil
• Klinik muayene, Diagnostik proses
• Sık görülen sistemik hastalıklar
• Klinik-kimyasal muayene.Güvenilirlik, Barker hipotezi

Stress – Beslenme – Hareket – İmmunsistem arasındaki inter aksiyon. İmmunolojik hastalıkların tedavisi
• PNİ de immunsistem
• Hastalıkların etki mekanizmaları
• Sık görülen otoimmun hastalıkların tedavisi (Romatod artrit, collitis ülseroza, MS vs.)
• Beslenme ve hareket, Performans ve metobolik prosesler
• Tüm hastalıklarda beslenme ve hareketin temel tedavilerdeki önemi
• PNİ Konseptinde kas
• Hareketin immunsisteme etkisi

Resoleomics, Konnektif doku, Ağrı – Ağrı sendromlu hastaların tedavisi
• Klinik PNİ ve Ağrı kişilikleri, Obsesyonlar, Cronik ağrı ve Bağımlılık
• Yara iyileşmesi ve Endogen sistemlerin çözümü
• Konnektif doku ve Kas iskelet sistemi hastalıkları
• PNİ de ağrı konseptleri

Stres , Beslenme, Hareket, Toxinler – Klinik Psiko – Nöro – İmmunoljik bakış açısı
• Endüstri ülkerinde İnsülin direnci
• Killer Diseases – Kanser, Kalp ve dolaşım hastalıkları ve Aşırı kilo
• Yaşlanma prosesleri, Fizyoloji
• Yaşlılığa bağlı hastalıkların Tedavisi (Hippocampus atrofisi, Parkinson, Alzheimer, Demans vs.)

Çocuk, Kas iskelet Sistemi ve Kalp-Beyin / Karaciğer – Beyin Hastalıkları
• Nöroendokrinoliji – Erken programlama ileri dönemi belirliyor
• Çocuk ve yetişkinliğe giden yolda görülen hastalıklar (Kilo, Romatoid, Otizm, Büyüme sorunları)
• Kas iskelet sistemi cronik hastalıkların tedavisi (Artroz, Osteoporoz, Fibromyalji)
• Özel kronik hastalıkların tedavisi(sırt ağrısı,cronik boyun ağrısı vs)
• Beyin – Kalp – Beyin ekseninde Kalp ve Dolaşım sistemi hastalıkların tedavisi.
• İnsanlarda an sorun yaşayan organ KARACİĞER ve detoksu

PNİ de Nöroendokrinolji ve Nöropsikoloji – Çocuk ve problemleri, Kurs içeriklerinin entegrasyonu
• Nöropsikoloji – Beynin aynası Barsak
• Nöropsikoljik hastalıkların tedavisi
• Nöroendokrinoloji – hastalıkların tedavisi (Polysistik Ovarial Sendrom)
• Psiko – Nöro – Endokrino – Sosyo – immunoloji entegrasyonu