PNİ EĞİTİMİ İLAN

BİYOLOJİK – FONKSİYONEL TERAPİ KONSEPTİ

 Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak senelerdir belirli bir Konsept geliştirme hedefi ile planlı bir şekilde düzenlediğimiz uluslararası enstitü programları (OMT, OSTEOPATİ, KPM, FİZYOLOJİ)  bünyesindeki ana temellerden birisi olan PSİKO-NÖRO-İMMUNOLOJİ (PNI) Konseptini de sizlerle paylaşmaktan gururluyuz.

Tüm dünyada son senelerde hastaların tedavilerinde bütüncül – komplementer tedavi yaklaşımları ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bunlar KOMPLEX veya KOMPLEMENTER TERAPİ’ler diye adlandırılmaktadır.

Bu konuda çok fazla tıp hekimi ve az sayıda fizyoterapist çalışmaktadır. Kurum olarak ana hedefimiz mesleki bilgi ve becerileri daha da ileri götürerek fizyoterapistlere daha güncel ve bilimsel terapiler sunmaktır.

Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak meslektaşlarımızla birlikte dünyadaki bu gelişimden şimdiden ön safhada yerimiz almak istiyoruz. Bu anlamda PNI içeriği ve bilimselliği ile son senelerde sağlık alanında ilk sıraya oturmuştur. Türkiye’de ilk defa Psiko-Nöro-Immunoloji eğitimini hekimlerin yanında fizyoterapistlere de açmış olmaktan son derece mutluyuz. Fizyoterapi tedavilerinin başarılı olmasının koşullarından biri olan beslenme-psikoloji-immunoloji etkileşimini anlamak ve uygulamak iyileşme sürecinin olmazsa olmaz değerlerindendir.

Hastaları ve hastalıkları daha komplex bir sistem içerisinde bulgulandırmak, bu bulguları bilimsel anlamda yorumlamak, biokimya ve epigenetik gelişim açısından değerlendirmek PNI eğitiminin bizlere kazandırdığı önemli bilgilerdir. Fizyoterapistler olarak bizler de bu alanda çalışabilmekte ve hastalara ve sosyal sigorta kurumlarına çok büyük faydalar sağlayabilmekteyiz. Bu açıdan Avrupa’nın bu alandaki en iyi eğitimcilerini ülkemize getirmekten son derece mutluyuz.  Umuyoruz ki, Türkiye’de de hekimler yanında fizyoterapistler de bu alanda kendilerine dünyada olduğu gibi bir yer kazanırlar.

 

BİYOLOJİK – FONKSİYONEL TERAPİ KONSEPTİ

PNI TERAPİSTİ

Hastalıkları biyolojik – psikolojik – sosyal kompenetleri açısından inceleyen bozulmuş olan etki mekanizmalarını pozitif yönde değiştirerek hastanın rejenerasyonuna yönelik özel bir terapi formu, özel bir beslenme programını planlayan ve uygulayan terapisttir.

TÜM HEDEFHER ŞEY BİR YANA HASTAYA

  • Efektif
  • Verimli
  • Bilimsel
  • Ekonomik

Tedavi sunmaktır.

Hastalık yoktur HASTA vardır bilinciyle tüm meslektaşlarımıza saygılar sunarım.

01 – 04 Aralık 2017 Introduction, Working with CPNI Daniel de la Serna
25 – 28 Ocak 2018 Clinical PNI: axes, interactions and clinical relevance Tom Fox
08 – 11 Mart 2018 Anamnese, Diagnostics,Communication Nicola Loboda
05 – 08 Nisan 2018 Organs I, Organs II, Organs III, Organs IV İtziar Gonzales
03 – 06 Mayıs 2018 Immunesystem, Detoxification Daniel de la Serna
07 – 10 Haziran 2018 Resoleomics, Pain Nicola Loboda
07 – 10 Temmuz 2018 Children, Men and Women, The elderly person, Aging in PNI Leo Pruimboom
27 – 30 Eylül 2018 Epigenetics, Supplementation and Exercise Tom Fox
11 – 14 Ekim 2018 Integration Leo Pruimboom


Eğitimin bitimindeki Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda PNI SERTİFİKASI verilecektir.

Eğitim Süresi: 9 x 4 Gün

Ders Saati: 09:00 -18:00

Eğitim Ücreti: 390 x 9 = 3.510 Euro (sınav için ücret talep edilecektir)

Telefon: 0549 315 85 83

Adres:  Acıbadem Sarayardı Caddesi Fatih Sokak Alkan İşhanı 6/36
Acıbadem – Kadıköy – İstanbul

e-mail: info@aktiffiziktedavi.com / aktifsaglikliyasam@gmail.com

Web Adresleri: www.aktiffiziktedavi.com – www.bonusan.net

2 + 12 =